N.

Pasūtītāja
parauga
attēls

Šķeļamības stiprības
rezultāts ar
noteiktibu*, MPa

1

5,1

2

4,8

3

4,1

4

4,9

Vidējais

4,8 +- 0,2

1

8,3

2

7,8

3

8,0

4

8,1

Vidējais

8,0 +- 0,2

1

6,6

2

6,3

3

5,5

4

6,3

Vidējais

6,2 +- 0,5

1

6,6

2

6,9

3

6,4

4

6,8

Vidējais

6,7 +- 0,2

*Pārskatā uzrādīta paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta,
izmantojot pārklāšanās koeficientu k=2, kurš nodrošina
apmēram 95%ticamības līmeni.

Udens absorbcija ir mazāk par 1%
Водопоглащение меньше1%


 Каталог ищет сайты и статьи

www.baltictop.com - Free Counter and web stats

Top.LV